Thủ tục thành lập công ty là các bước mà doanh nghiệp cần thực hiện để được thành lập theo quy định của pháp luật. Dịch vụ thành lập công ty bao gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy ủy quyền (nếu hồ sơ do người được ủy quyền nộp)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có)

2. Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Thẩm định hồ sơ thành lập công ty

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định hồ sơ thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu hồ sơ thành lập công ty hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ.

Thủ tục thành lập công ty trực tuyến

Từ ngày 01/07/2021, doanh nghiệp có thể đăng ký thành lập công ty trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để đăng ký thành lập công ty trực tuyến, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Kê khai hồ sơ thành lập công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty trực tuyến
 • Theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ

Lưu ý khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty: Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo việc thành lập công ty đúng quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi.
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Chi phí thành lập công ty

Chi phí thành lập công ty bao gồm phí thành lập công ty, phí công chứng, phí thẩm định hồ sơ,…

 • Phí thành lập công ty là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Nhà nước khi thành lập công ty. Phí thành lập công ty được quy định tại Điều 13 Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT.
 • Phí công chứng là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan công chứng khi công chứng các hồ sơ thành lập công ty. Mức phí công chứng hồ sơ thành lập công ty phụ thuộc vào loại hình công ty và số lượng giấy tờ cần công chứng.
 • Phí thẩm định hồ sơ là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Nhà nước khi nộp hồ sơ thành lập công ty. Mức phí thẩm định hồ sơ thành lập công ty phụ thuộc vào loại hình công ty và vốn điều lệ của công ty.

Tổng chi phí thành lập công ty sẽ bao gồm phí thành lập công ty, phí công chứng và phí thẩm định hồ sơ. Tổng chi phí thành lập công ty có thể dao động từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.