Visa EB5 là một loại visa thường trú dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một dự án kinh doanh mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.

Visa EB5 là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư nước ngoài có thể nhập cư vào Hoa Kỳ và kinh doanh tại đây. Visa EB5 cũng là một cách tuyệt vời để tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện cho visa EB5, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có ít nhất 500.000 đô la để đầu tư.
 • Đầu tư vào một dự án kinh doanh mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ.
 • Tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.
 • Có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp với dự án kinh doanh.

Visa EB5 có thời hạn tối đa là năm năm. Sau năm năm, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin chuyển sang visa thường trú vĩnh viễn.

Nếu bạn quan tâm đến việc xin visa EB5, bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư di trú có trình độ.

Yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5

Chương trình EB-5 là một chương trình định cư Mỹ cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ nếu họ đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một dự án kinh doanh mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.

Để đủ điều kiện cho chương trình EB-5, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có ít nhất 500.000 đô la để đầu tư.
 • Đầu tư vào một dự án kinh doanh mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ.
 • Tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.
 • Có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp với dự án kinh doanh.

Yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5 là một yêu cầu quan trọng. Nhà đầu tư phải chứng minh rằng dự án kinh doanh của họ sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.

Người lao động Mỹ đủ điều kiện là người có quốc tịch Mỹ hoặc người có giấy phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Người lao động phải làm việc toàn thời gian, ít nhất 35 giờ mỗi tuần.

Dự án kinh doanh phải là một dự án thực tế và có khả năng tạo ra việc làm. Dự án không được là một dự án giả mạo hoặc một dự án chỉ được tạo ra để đáp ứng yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5.

Nếu nhà đầu tư không thể đáp ứng yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5, họ có thể bị từ chối visa EB-5.

Dưới đây là một số ví dụ về các dự án kinh doanh có thể đáp ứng yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5:

 • Một nhà máy mới được xây dựng.
 • Một cửa hàng mới được mở.
 • Một công ty mới được thành lập.
 • Một dự án mở rộng kinh doanh hiện có.

Dưới đây là một số ví dụ về các dự án kinh doanh không thể đáp ứng yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5:

 • Một dự án kinh doanh chỉ mua lại tài sản đã tồn tại.
 • Một dự án kinh doanh chỉ đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu.
 • Một dự án kinh doanh chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ chuyên nghiệp.

Nếu bạn đang cân nhắc việc tham gia chương trình EB-5, bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư di trú có trình độ để xác định xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Quy trình nộp Visa EB-5


Quy trình nộp visa EB-5 là một quá trình phức tạp và có thể mất nhiều thời gian. Dưới đây là các bước chính trong quy trình nộp visa EB-5:

 1. Tìm kiếm một dự án kinh doanh đủ điều kiện.
 2. Đầu tư vào dự án kinh doanh.
 3. Tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.
 4. Nộp đơn xin visa EB-5 với Bộ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).
 5. Tham gia phỏng vấn với USCIS.
 6. Nhận visa EB-5.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi nộp visa EB-5:

 • Quy trình nộp visa EB-5 có thể mất nhiều thời gian, vì vậy bạn nên bắt đầu sớm.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư di trú có trình độ để đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5.
 • Bạn phải có đủ khả năng tài chính để đầu tư vào dự án kinh doanh và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện.
 • Bạn phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp với dự án kinh doanh.

Nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5, bạn có thể nhập cư vào Hoa Kỳ và kinh doanh tại đây. Visa EB-5 là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư nước ngoài có thể nhập cư vào Hoa Kỳ và kinh doanh tại đây. Visa EB-5 cũng là một cách tuyệt vời để tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ.